Wszystkim Uczniom i ich Rodzinom 
życzymy wspaniałych wakacji !!!Dziękujemy wszystkim, którzy wpomogli w organizacji naszego festynu  rodzinnego 
pod hasłem "NASZE PASJE".
Dla Rodziców

DOKUMENTY DO POBRANIA:

•    Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego*-
pobierz>>
* wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 18 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.
•    Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego* -
pobierz>>
* Deklarację wypełniają rodzice dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r. uczęszczających do PSP nr 18.REKRUTACJA

 Rekrutacja do klas pierwszych w PSP nr 18 na rok szkolny 2014/2015.–  kl. „1”

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  na rok szkolny 2014/2015   pobierz>>

•  Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej*-
pobierz>>
* zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008r. zamieszkałych w obwodzie szkoły (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)
•    Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie do pierwszej klasy* -
pobierz>>
* wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008r zamieszkałych poza obwodem szkoły (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)


 

 

    

  Więcej informacji  dotyczących naszej szkoły znajdziesz : 

/
szkolapodstawowa18radom.republika.pl/
S
zanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękujemy za głosy na nasz projekt "OWOCE?, WARZYWA?-

TAK...POZNAJ NOWY SMAK! "
w walce o grant. Otrzymaliśmy aż 4721 głosów !!!

Udało nam się zająć 2 miejsce w województwie mazowieckim, lecz grantu niestety nie otrzymaliśmy...  
   
                                                                                                                                          Uczniowie klasy 2 b i Iwona Sasin-  wychowawca  


Kakao Studio