Wszystkim Uczniom i ich Rodzinom życzymy wspaniałych ostatnich dni wakacji !!!już za chwilę....
Dla Rodziców

DOKUMENTY DO POBRANIA:

•    Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego*-
pobierz>>
* wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 18 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.
•    Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego* -
pobierz>>
* Deklarację wypełniają rodzice dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r. uczęszczających do PSP nr 18.REKRUTACJA

 Rekrutacja do klas pierwszych w PSP nr 18 na rok szkolny 2014/2015.–  kl. „1”

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  na rok szkolny 2014/2015   pobierz>>

•  Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej*-
pobierz>>
* zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008r. zamieszkałych w obwodzie szkoły (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)
•    Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie do pierwszej klasy* -
pobierz>>
* wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008r zamieszkałych poza obwodem szkoły (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)


 

    

  Więcej informacji  dotyczących naszej szkoły znajdziesz : 

/
szkolapodstawowa18radom.republika.pl/
Kakao Studio